Szkoła Podstawowa

im. mjr Henryka Sucharskiego

ul. Traugutta 1, 88-220 Osięciny

tel/fax (054) 2650 00 18

  apolaszek@wp.pl

O szkole

Dyrektorzy

Grono pedagogiczne

Uczniowie

Patron

Przyjaciele szkoły

Z życia szkoły

Dokumenty