Czwartek,  21 lutego 2019, Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    

Szanowni przedsiębiorcy Gminy Osięciny. Na stronie www.osieciny.pl zamieszczone były Państwa informacje dot. prowadzonych działalności gospodarczych.

Obecnie mechanizm został tak wykonany, że przedsiębiorcy sami będą realizować zadanie umieszczenia swojej oferty dla osób zainteresowanych Państwa firmą. Można go otworzyć na stronie www.biznes.osieciny.pl. Jest to dobrowolny i darmowy wpis na stronie Gminy Osięciny. Zachęcam do wpisu, po zapoznaniu się wcześniej z regulaminem Osięcińskiego Katalogu Firm (OKF).

RomualD Trzeciak

>> WEJDű DO KATALOGU <<


Regulamin korzystania z Osięcińskiego Katalogu Firm

Postanowienie ogólne

§ 1
Regulamin korzystania z Osięcińskiego Katalogu Firm, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z Osięcińskiego Katalogu Firm, zwanego dalej OKF.
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Osięciński Katalog Firm (OKF) - rozumie się przez to usystematyzowaną alfabetycznie bazę firm dostępną ze strony UG Osięciny (osieciny.pl).

2) Właścicielem Osięcińskiego Katalogu Firm - rozumie się przez to Urząd Gminy w Osięcinach.

3) Użytkownikiem - rozumie się przez to każdą osobę odwiedzającą Osięciński Katalog Firm, zarówno dokonującą wpisu, jak i korzystającą z przeglądania.

4) Wpisie - rozumie się przez to dane firmy wprowadzone do Osięcińskiego Katalogu Firm przez Użytkownika.

§ 3

1. Zamieszczanie wpisu/zmiany wpisu we OKF oraz korzystanie z informacji w nim zawartych jest bezpłatne.

2. Zamieszczenia wpisu/zmiany wpisu dokonuje samodzielnie Użytkownik.

3. Zamieszczanie wpisu/zmiany wpisu jest dobrowolne.

4. Użytkownik zamieszczając wpis/zmianę wpisu w OKF oświadcza tym sa¬mym, że informacje zawarte we wpisie są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w OKF oraz przetwarzanie (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. z 2002r).

5. Przed przystąpieniem do korzystania z OKF Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią obowiązującego regulaminu i w pełni go akceptuje.

6. Wpis/zmiana wpisu będzie umieszczana w OKF w ciągu 5 dni roboczych od dnia wprowadzenia wpisu przez Użytkownika, po wcześniejszym sprawdzeniu przez Właściciela OKF pod względem jego zgodności z Regulaminem.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika dokonującego wpisu/zmiany wpisu do OKF

1. Użytkownik jest odpowiedzialny na podstawie przepisów prawa cywilnego oraz karnego za treść zamieszczonego wpisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się do:
a) nie używania we wpisie do OKF słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także do nie obrażania osób trzecich.
b) Nie korzystania z OKF w sposób naruszający polskie prawo, postanowienia regulaminu, normy społeczne i obyczajowe, czyli m.in. nie działania na szkodę OKF ani innych Użytkowników.

3. Użytkownik ma prawo do:
a) wglądu i samodzielnego wnoszenia poprawek do swojego wpisu,
b) edycji lub usuwania swojego wpisu.

§ 5

Prawa i obowiązki Właściciela OKF

Właściciel OKF zastrzega sobie prawo do:
1. usuwania lub edycji wpisów bez powiadomienia o tym Użytkowników,
w szczególności, gdy:
a) wpisy tej samej firmy powtarzają się,
b) Użytkownik po powtórnym wezwaniu do skorygowania wpisu w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do polecenia,
c) nazwa firmy, dane adresowe lub opis są pisane w całości wielkimi literami,
d) nazwa firmy lub nazwisko właściciela poprzedzone są znakami literowymi lub graficznymi nie mającymi związku z nazwa lub nazwiskiem, powodującymi umieszczenie wpisu w miejscu nieodpowiednim alfabetycznie,
e) wpis narusza regulamin lub prawo (w tym prawo autorskie i prawa osób trzecich) lub zawiera słowa lub treści uznane powszechnie za obraźliwe lub nieetyczne.
2. okresowego wyłączania OKF lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia,

3. blokowania lub usuwania kont Użytkowników naruszających regulamin lub przepisy prawa.
4. blokowania i usuwania kont Użytkowników ciągu 14 dni, którzy wyrejestrowują działalność gospodarczą oraz zawieszają działalność gospodarczą.

§ 6

Zakres odpowiedzialności Właściciela OKF


1. Właściciel OKF nie ponosi odpowiedzialności za:
1) aktualność zamieszczanych informacji,
2) za straty Użytkowników spowodowane wykorzystywaniem tych informacji,
3) szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim,
4) treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,
5) przerwy w działaniu OKF i jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z niego, w szczególności za skutki:
a) działania hackerów i złodziei,
b) sytuacji nieprzewidywalnych, np. kataklizmów, burzy,
c) wydarzeń niezawinionych przez Właściciela OKF.


2. Skutki niepoprawnego zarządzania kontem przez Użytkownika, w szczególności udostępnienia hasła osobom trzecim lub niedostatecznej ochrony swojego hasła.

§ 7

Postanowienia końcowe

W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań nie zakazanych w regulaminie, a uznanych przez Właściciela OKF za niewłaściwe lub niepożądane, Właściciel OKF zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób, tj. usunięcia konta użytkownika. 
 

   ©2005 Urząd Gminy Osięciny